Besigheidskonsultante

Besigheidskonsultante - LA du Toit Accounting and Management

image source: ladutoitaccounting.co.za

Besigheidskonsultante – LA du Toit Accounting and Management Consultants. As ‘n dinamiese maatskappy in Moreletapark, Pretoria, met ‘n professionele span besigheidskonsultante, verskaf ons omvattende dienste aan ons kliënte. Ons strewe daarna om deur kennis, ondervinding, praktiese advies en organisasie, oplossings te vind om besighede meer effektief te maak, met verhoogde produktiwiteit en profyt. Ons dienste sluit in Rekenkundige Dienste, Belasting, Maandelikse Dienste en Statutêre Dienste.

Besigheidskonsultante – LA du Toit Accounting & Management – Dienste:

Belasting:
Berekening en oorbetaling van BTW, LBS, WVF, VOH en voorlopige belasting
Voltooi en indien van belastingopgawes vir Beslote Korporasies, maatskappye sowel as individue
Alle belasting registrasies en administrasies
Rekonsiliasie van LBS, WVF en VOH oorbetalings en uitreik van IRP5 en IT3(a) sertifikate
Hantering van SARS oudits
Aansoek van belasting sertifikaat

Maandelikse Dienste:
Versamel van inligting vir berekening en indien van BTW, LBS, VOH en WVF
Bestuur state indien verlang
Byhou van finansiële inligting
Besoek aan klient indien nodig
Berekening van Lone en Salarisse

Rekenkundige Dienste:
Teboekstelling van rekenkundige transaksies
Opstel van maandelikse bestuur state
Opstel van jaarlikse finansiële state
Opstel van kontantvloeistate
Byhou en indien van alle statutere dokumente
Maandelikse besoek aan kliënte waar verlang

Rekenkundige Beampte en Onafhanklike Verslagdoening:
Geregistreerde rekenkundige beampte vir Trusts en Maatskappye
Rekenmeesters vir vennootskappe
Rekenmeesters vir individue (eenmansaak)
Onafhanklike verslagdoening t.o.v. sommige maatskappye volgens die 2008 maatskappywet

Statutêre Dienste:
Wysigings op beslote korporasies / maatskappye
Stig van maatskappye
Indien van jaarfooie van maatskappye en beslote korporasies by CIPC
Registrasies en indien van Vergoedingskommissaris opgawes en werkloosheid versekering
Uitreiking van BEEE Sertifikate van klein en medium besighede

Kontak Inligting vir Besigheidskonsultante – LA du Toit Accounting & Management Consultants:

Webtuiste:
www.ladutoitaccounting.co.za/wp/

Kontak Persoon:
Louis du Toit

Tel:
078 789 5414

E-pos:
louis@ladutoitaccounting.co.za

Adres:
822 Wiedrich Street
Moreletapark
Pretoria
Gauteng

Romantic Restaurants With A View

Romantic Restaurants With A View

Romantic Restaurants With A View - Pretoria. During the summer months, the capital of Gauteng offers magnificent views. These Pretoria restaurants...

Hot Dog Food Stalls

Hot Dog Food Stalls

Hot Dog Food Stalls - South Africa - Hot Dog Café Hot Dog Food Stalls - South Africa - Hot Dog Café for the BEST Hot Dogs in the country. You'll...

Load Shedding Solutions

Load Shedding Solutions

Load Shedding Solutions - Pretoria - Genpower Load Shedding Solutions - Pretoria - Genpower. Suppliers of a range of power products including Honda...

Fijnwyn Fancy & Cheezy Festivals 2024

For wine enthusiasts in Pretoria, the Fijnwyn Wine Festivals have become a yearly highlight. It's the perfect place for families to spend a day...

Romantic Restaurants With A View

Romantic Restaurants With A View - Pretoria. During the summer months, the capital of Gauteng offers magnificent views. These Pretoria restaurants...